Retningslinier for brug af tv2.dk

På tv2.dk har du adgang til et omfangsrigt udbud af services. TV 2/DANMARK gør alt for at skabe så stabile og sikre services som overhovedet muligt.

Alt indhold på tv2.dk tilhører TV 2/DANMARK eller TV 2/DANMARKs indholdsleverandører.

God opførsel på tv2.dk TV 2/DANMARK stiller et række online-services som spil, debat og chat til din rådighed. TV 2/DANMARK accepterer ikke, at brugere på tv2.dk reklamerer via disse services, handler via disse services eller kører scripts, der generer brugen af tv2.dk. Desuden må der på tv2.dk ikke forekomme materiale eller foretages handlinger, der strider mod dansk lovgivning.

God net-etik skal overholdes - det medfører blandt andet, at du kun må være online på tv2.dk med ét brugernavn, og at du ikke chikanerer andre brugere på tv2.dk. Dette er blot bud på god net-etik - generelt forventes god opførsel i forbindelse med brugen af tv2.dks services.

TV 2 forbeholder sig ret til at afvise/lukke et hvilket som helst brugernavn som kan virke anstødeligt eller krænkende. Du vil ikke blive gjort opmærksom på dette og afgørelsen heraf træffes af TV 2.

Ansvar TV 2/DANMARK stiller en række eksekverbare hjælpeprogrammer til din rådighed - bl.a. exe-filer, Java-kode, ActiveX og Javascript. Anvendelsen af disse hjælpeprogrammer sker på eget ansvar. TV 2/DANMARK kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved programmerne. Eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af anvendelsen af disse programmer.

Ligeledes kan TV 2/DANMARK ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services på tv2.dk - herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

TV 2/DANMARK tager ikke ansvar for problemer mellem tredjemand og brugeren, som måtte forekomme pga. brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af tv2.dk.

Private oplysninger Når du afgiver oplysninger om dig selv til TV 2/DANMARK - for eksempel dit navn, din adresse eller dit telefonnummer - tager vi naturligvis beskyttelsen af dine oplysninger meget seriøst.

Læs mere om TV 2/DANMARKs behandling af dine private oplysninger:
Private oplysninger

Om retningslinier på tv2.dk Manglende overholdelse af TV 2/DANMARKs retningslinier kan resultere i midlertidig udelukkelse fra TV 2|Login, ekskludering fra TV 2| Login eller i værste fald politianmeldelse.

TV 2/DANMARK forbeholder sig ret til at ændre i retningslinier for brug af tv2.dk. Det er dit ansvar som bruger på tv2.dk at holde dig ajour. Eventuelle ændringer i retningslinier for brug af tv2.dk vil fremgå af denne side.